Over ons

Waarom een Stichting ?

De stichting is gevormd om voor de plannen van het inclusieve spelen in het Park Dwingeland geld te genereren. Dit willen we doen doormiddel van fondsenwerving en subsidie aanvragen. Natuurlijk zijn giften ook altijd welkom. 

De plannen voor het inclusieve spelen vermelden we elders op deze website.

Doelstelling: Het realiseren van ‘Samen Spelen in het Park’ 

Het inclusieve speelplan is het resultaat van de samenwerking die van onderop is ontstaan, vanuit het initiatief van bewoners en de instellingen (2 basisscholen)

De volgende partijen zijn vertegenwoordigd in de werkgroep en vanuit deze werkgroep is de stichting Samen Spelen Park Dwingeland ontstaan:

Basisscholen Villa Kakelbont en de Juliana van Stolbergschool

Omwonenden en ouders

Activiteitencoördinator IVN

Rotaryclub Hoogeveen

Krajicek Foundation

Gemeente Hoogeveen

De volgende partijen zijn ook betrokken (in de advisering) bij te totstandkoming van het plan: 

Nijha voor advies en uitwerking inclusief ontwerp

Gemeente Hoogeveen; sportfunctionarissen, de Smederijen

Stichting Welzijnswerk

Sika Nederland voor het aanleggen van de Pulastic sportvloer op de Krajicek Playground

Beleidsplan: Onze stichting heeft tot doel om financiële middelen, die we nodig hebben om de plannen voor inclusief spelen, bij elkaar te halen. We willen dit doen door fondsenwerving en subsidie aanvragen. 

De focus zal de komende tijd hierop komen te liggen. In de toekomst zien we meer ruimte voor andere activiteiten waarbij buurtbewoners en scholen ook nauw betrokken worden. 

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen om buiten te kunnen sporten en spelen in een veilige omgeving. In deze wijk ontbreekt veel buitenruimte en daarom is het grote plan voor het inclusieve spelen in het park van belang. Buurtbewoners in samenwerking met de beide basisscholen, Rotary Hoogeveen en de gemeente maken we ons sterk voor een bijzondere speelvoorziening in een bijzonder park. 

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Het bestuur vindt het van belang dat van ontvangen giften 100% naar de stichting gaan. Zowel bestuurders als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden. (zoals in het beleidsplan is vermeld kunnen bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen) 

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Op 8 september 2021 hebben we onze plannen gepresenteerd aan het grote publiek. Alle leerlingen van beide basisscholen hebben deze dag al kunnen sporten en spelen in het park Dwingeland. Wij hebben ons gericht op de buurtbewoners met als doel om ze te betrekken bij de plannen en het eventuele werk wat daar nog bij komt kijken. 

De eerstvolgende activiteit is met Burendag, 25 september aanstaande. Ook hier is het doel om in gesprek te komen met buurtbewoners. De draagkracht en betrokkenheid vergroten voor de plannen in het park 

Financiële verantwoording: Het bestuur zal jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting bekendmaken. De balans en staat van baten en lasten zal worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen kascontrole. Deze deskundigen brengen verslag uit omtrent het onderzoek en brengen daarna een verklaring omtrent getrouwheid uit. 

Financieel jaarverslag van 2022 – 2023 kunt u inzien en downloaden.